A Világ Magyarsága hetilap kiadója és főszerkesztője. 21 esztendeje önerőből adja ki a politikai, kulturális, közéleti hetilapot, amely cenzúrázatlanul jeleníti meg a pártpolitikai csatározásokon felülemelkedő véleményeket. A hetilap célja – ahogy a jelmondatukban is megfogalmazták: Magyar az, aki sors- és elvközösséget vállal a magyarsággal –, hogy hiteles tájékoztatással segítsék nemzetünk egységbe kovácsolódását, amely ma az agyonpolitizálások által ezerfelé lett szabdalva. Husz fős baráti közösségükkel az erdélyi nagy árvizet követően csaknem 100 ezer csemetefát ültettek el az árvíz sújtotta térségben, sok-sok adományt gyűjtve elsőkként siettek a bajbajutottak megsegítésére. De ugyanígy az elszakított területek több településére is juttattak adományokat. Csaknem két évtizeden át előadásokat szerveztek, amelyeken olyan előadókat igyekeztek megszólítani, akiket a mindenkori hatalom igyekezett mellőzni hazafias kiállásuk miatt.