Blaskovich János 1923-ban megjelentetett egy írást Atilla városáról, melyet a Tápió patak környékére helyezett. Testvérével Györggyel együtt felhívta a Nemzeti Múzeum régészeinek a figyelmét a leletekben gazdag vidékre. 1923 tavaszán el is kezdték az ásatásokat. Novemberben Blaskovich Aladár birtokán, a mai Atilla dombon, ami valójába egy kurgán, találták meg az ásatások legjelentősebb leletét, az aranyszarvast.

Valójában az anyaga elektron, azaz ezüst és arany ötvözet némi rézzel és vassal dúsítva A szarvas összehajlított állapotban került elő, a múzeum munkatársai egyenesítettek ki. Méretei figyelemre méltóak: 22,7 cm hosszú, 9 cm magas. Korát i.e. 6 sz. körülire becsülik.  Blaskovich Aladár nemcsak nagylelkűen finanszírozta az ásatást, de a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta ezt a különleges aranyszarvas pajzsdíszt. Ma is ott látható.

Azt nem sikerült egyértelműen bebizonyítani, hogy Atilla városa valóban itt lehetett, de az valószínűsíthető, hogy a feltárt halomsír egy szkíta előkelőségé volt.

A Magyar Nemzeti Múzeum tápiószentmártoni eredményes régészeti feltárásának másik hozadéka az, hogy a Blaskovich fivérek tudatosan keresték a szkíták (és településük) nyomát. Régészeti kutatómunkájuk eredménye a tápiószelei szkítakori temető felfedezése és feltárásának megszervezése. Az 1938 és 1953 között folyt munkálatokat ismét az ország első múzeumának régészei irányították.

A temető 455 feltárt sírja máig a korszak egyik legnagyobb, hiteles leletegyüttese. A feltárt anyag jelentősége, hogy általa elsőként sikerült bebizonyítani, hogy a Kárpát-medencében a szkíták a megtelepedett népcsoportok közé tartoztak.
Ezt a tényt erősíti az 1928-ban megtalált zöldhalompusztai aranyszarvas is.  A magyarországi két aranyszarvashoz legjobban hasonlítanak a Kostromskaja Stanitsa és a Kul-obai kurgánokban talált szkíta szarvas alakú pajzsdíszek.

A szarvas motívum végig követhető a szkíta-hun-avar népek díszítő művészetében. A magyar népművészetben is gyakoriak a szarvas ábrázolások. Eredetmondánkban is központi helyet foglal el a csodaszarvas.