Atilla nagykirályunk hajdani nagysága és a hun-magyar törzsek erejének és összefogásának máig ható szimbóluma. Atilla példátlanul hatalmas birodalmában egyesítette a rokon törzseinket, mindamellett, hogy más népeket is sikerült szövetségesként megnyernie. Jól szervezett seregével képes volt megállítani az akkorra már élet ellenessé és züllötté váló római birodalmat.

Attila nagyságát és emlékét a római emlékezet szerette volna eltörölni és a pusztai barbárként feltüntetni, de az idő, és a népek emlékezete nemhogy megfakította volna emlékét, hanem egyre inkább fókuszba helyezi azt!

Atilla az ősi erkölcs védelmezőjeként példát statuált, amely 1500 esztendő múltán sem ment feledésbe.