Négy helyszínen várjuk ikonikus kiállításokkal

ATILLA PALOTA

Leírások alapján berendezzük Atilla Palotája belső terét ahol előadásokat tartunk.
Bemutatjuk Atilla palotája makettet
Felállítjuk a BÉKESSÉG ASZTALÁT

MÚZEUM

TRÓFEA KIÁLLÍTÁS

Trófeakiállítás

TÁJHÁZ GALÉRIA

Mai művészetünkben tovább élő ősi hagyatékunk

Szellemi gyökereink nagyon mélyre hatolnak. Kultúránk messzire visszavezethető az időben.  Az ókorban a legősibb népnek a szkítákat tartották, és nagy tisztelet övezte őket. 1848-ig Magyarországon senkinek nem volt kétséges, hogy kik az őseink. A krónikáink hitelességét, amit királyaink okulására írtak, senki nem merte kétségbe vonni, nem úgy, mint a mostani mindent jobban tudó kor egyes „tudósai”.

A történelmet meg lehet hamisítani. Lehet utólag „gyártani” hamis dicső múltat, és lehet elhallgatni, eltűntetni perdöntő írásokat, tárgyi emlékeket. A múltat mégse lehet végképp eltörölni. Az emberiség, az egyes népek kollektív tudatába, tudatalattijába mélyen bevésődött emlékeket nem lehet megsemmisíteni. Mondáink, regéink, meséink és népművészetünk minden lényegeset megőriztek a jövő számára.

 A legkétségbevonhatatlanabb bizonyítékokat a díszítő művészet őrzi. Ugyanazok a jelképek, motívumok végig követhetők a sumér, szkíta, hun, avar, honfoglalás kori művészetben, és a magyar és rokon népeink népművészetében. Ez a látás és kifejezési mód egyedül a ragozó nyelvet beszélő népekre jellemző. Mint ahogy az is, hogy a fennmaradt alkotások 3 szintű jelentéstartalmat hordoznak. Van egy hétköznapi szint. Pl.: szarvasok, madarak, virágok, állatküzdelmek. Van egy asztrálmitoszi szint, mely csak az asztrológiai jelképek ismeretében fejthető meg, és végül egy képírási szint. Ez utóbbit még értették hímző asszonyaink, fafaragó pásztoraink.

Nyers Csaba így ír az általa újra kiadott Huszka József A magyar turáni ornamentika története c. könyv előszavában. „ Minden magyar jelkép üzenet! Atyáink tárgyi emlékeit az idő megőrizte, a többezer éves magyar szellemiségből fakadó csodálatos formavilágot, hitvallásunk tükörképeit. Ezek ma is hatnak, sugároznak ránk! E művészet jelképrendszere mögött mélységes természetismeret, tudomány és bölcsesség rejlik.”

Kiállításunkon örömmel láthatjuk, hogy a mai magyar művészeink is elevenen éltetik őseink szellemi örökségének formavilágát, jelképrendszerét és üzenetét.