„Dr. Popély Gyula felvidéki történész, az MTA doktora volt a Mi Hazánk államfőjelöltje.  A nemzeti összetartozását is megtestesítő jelöltet választottak a legfőbb közjogi méltóság betöltésére, aki nemcsak tudományos munkásságát tekintve kiemelkedő, de nemzeti elkötelezettségéről is számos alkalommal tanúbizonyságot tett. Közéleti szerepvállalása során mindig kiállt a magyarság ügye mellett, többször komoly egyéni áldozatokat is vállalva.

Felsőfokú tanulmányait a pozsonyi Comenius Egyetemen végezte.  Utána gimnáziumi tanár volt, majd a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos munkatársa. 1978-tól a történettudomány kandidátusa. 1981 és 1990 között a Szlovák Szakszervezeti Iskola Üzemtörténeti Szekciójának tudományos munkatársa. 1985-ben a magyar iskolák felszámolása elleni mozgalom egyik szervezője volt. 1991 és 1997 között a pozsonyi magyar gimnázium igazgatója. 2000 februárjában lett a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, majd 2001-től 2005-ig tanszékvezető docense. 2001-től az MTA nagydoktora. 2002–től 2004-ig a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese, majd 2006-ig rektorhelyettese. 2005-ben habilitált egyetemi tanár lett. Előadóként oktatott a felvidéki Selye János Egyetemen is.

1964 és 1968 között a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub alapító tagja. 1968–1970-ben a Magyar Ifjúsági Szövetség egyik szervezője. 1968-tól a Csemadok tagja. 1978 és 1989 között a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságában dolgozott.

Szakmai tevékenysége mellett pedig a közéletben és a politikában is aktívan részt vett. 1990 januárja és 1990 áprilisa között a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés képviselője. 1990-ben az Együttélés Politikai Mozgalom egyik alapítója. 1992-ben a Magyar Néppárt alapító elnöke, mely a Magyar Koalíció Pártjának 1998-as megalakulása előtt beolvadt az Együttélés Mozgalomba.

Nem ismeretlen számára a magyarországi politika sem. Korábban a Jobbik Magyarországért Mozgalom színeiben is indult különböző választásokon.